K nahliadnutiu

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti ochrany osôb a majetku od roku 1995 a za uvedené obdobie si svojím pôsobením získala meno a pevné postavenie na trhu bezpečnostných služieb.

Sme držiteľom: